Militaire oefening van Defensie

Dit item is verlopen op 19-05-2019.

Het 20 Natresbataljon van het Korps Nationale Reserve oefent van 16 t/m 18 mei in de gemeente.

Verzonnen scenario

Tijdens deze oefening behandelen zij een verzonnen scenario. In dit scenario speelt zich een dreiging vanuit ontdekte en niet ontdekte drugslaboratoria en wietkwekerijen af. De militairen zullen zich te voet en in voertuigen door de gemeente verplaatsen. Hierbij doen zij hun best om overlast tot een minimum te beperken.

Korps Nationale Reserve

De kerntaak van het Korps Nationale Reserve (Natres) is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Daartoe behoren ontruimde gebieden en vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en (lucht) havens. De Natres bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten, vrijwillige militairen. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie.

Het werk van het Korps Nationale Reserve bestaat verder uit:

  • Militaire bijstand aan civiele autoriteiten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
  • Militaire bijstand bij rampenbestrijding. Bijvoorbeeld bij watersnood en de uitbraak van besmettelijke dierziektes als mond- en klauwzeer en varkenspest.
  • Militaire steunverlening aan militaire transporten door Nederland bij grote oefeningen of inzet.
  • Militaire steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending.
  • Militaire steunverlening aan civiele autoriteiten bij grote evenementen, zoals tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
  • Ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag en herdenkingen.

Om inzetbaar te blijven voor de kerntaak (bewaken / beveiligen) en de taak Militaire bijstand aan civiele autoriteiten, dient de Natres regelmatig te oefenen buiten militaire oefenterreinen.