LTV Raamsdonksveer en DDHC verduurzamen

Tennisvereniging LTV en hockeyvereniging DDHC uit Raamsdonksveer gaan met financiële ondersteuning van de gemeente Geertruidenberg hun accommodaties voorzien van LED-verlichting.

Eerder dit jaar deden beide verenigingen een aanvraag voor een EDS-subsidie om dit te realiseren. Het college van B&W heeft besloten aan LTV een lening toe te kennen van € 27.500 en aan DDHC een lening van € 30.000 met een looptijd van 10 jaar. Wethouder Van den Kieboom heeft inmiddels beide voorzitters hierover geïnformeerd.

Stimuleringslening

Op 22 februari stelde de gemeenteraad de verordening ‘Stimuleringslening duurzaamheid sportaccommodaties’ vast. Daarmee is het voor sportverenigingen mogelijk via de gemeente geld te lenen om duurzaamheidmaatregelen te financieren. Eén van de voorwaarden voor de lening is een toekenning van een subsidie in het kader van de regeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Deze subsidie dekt 1/3 deel van de materiaalkosten van de duurzaamheidsmaatregelen. Het resterende bedrag wordt door de vereniging zelf bijgedragen.

Doordat met de LED-verlichting flink bespaard wordt op de stroomrekening, kunnen de verenigingen de lening terugbetalen. Nadat de lening volledig is afgelost, komt de besparing op de energiekosten uiteraard volledig ten goede aan de vereniging.