Inloopavonden Net op zee

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigen u graag uit voor de inloopavonden van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha op 20 en 21 mei.

Ondergrondse hoogspanningsverbinding

TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. De bestaande hoogspanningsstations op Borssele, Rilland en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding op het hoogspanningsnet op land aan te sluiten.

Informatieavonden

  • Maandag 20 mei van 19.00 tot 21.00 uur in hotel Van der Valk, Paukenweg 3 in Middelberg
  • Dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.00 uur in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 in Raamsdonksveer

Programma

Tijdens deze inloopavonden informeert TenneT u over het project, de procedure en de mogelijke aansluiting op een van de hoogspanningsstations. Ook zijn ze benieuwd naar uw ideeën over mogelijke routes voor het tracé. Uw ideeën helpen om een keuze te maken welke tracés verder onderzocht worden. Hetzelfde geldt voor de locatie voor het converterstation dat bij dit project hoort en op land moet worden gebouwd. Dit converterstation zet de gelijkstroom,die via deze hoogspanningsverbinding van zee naar land wordt getransporteerd, om in wisselstroom. Dit is nodig omdat het elektriciteitsnet op wisselstroom is gebaseerd.

IJmuiden Ver

In het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen nodig. Eén ervan is het net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Meer informatie vindt u op de website van Netopzee.

Te downloaden: