Gemeente Geertruidenberg voegt diverse loketten samen tot Loket werk, inkomen & zorg

Gemeente Geertruidenberg  wil vragen van inwoners op het gebied van  WMO, Sociaal Wijkteam, Sociale Zaken, participatie, leerlingenvervoer en schuldhulpverlening snel, effectief en in hun samenhang afhandelen. Daarom  is besloten de verschillende gemeentelijke loketten samen te voegen. Vanaf 11 maart zijn er nog maar twee loketten. De toegang is helder:  volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen terecht bij  het Loket werk, inkomen & zorg. Kinderen, jongeren (tot 18 jaar) en hun verzorgers kunnen, net als nu, met hulpvragen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

SeniorenVroegsignalering meervoudige problematiek

Wethouder De Jongh: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners de toegang tot ondersteuning op het gebied van werk, inkomen en zorg goed weten te vinden. Dit is een van de redenen dat we de zes gemeentelijke loketten hebben samengevoegd.  Medewerkers van het Loket werk, inkomen & zorg stellen aan de telefoon meer verdiepende vragen. Zo proberen zij de hulpvraag  helder te krijgen en direct een koppeling te maken met de juiste discipline(s). Bijvoorbeeld Wmo, schuldhulpverlening of Sociale Zaken. Door de samenwerking tussen de  verschillende disciplines in het loket te versterken kunnen we  meervoudige problematiek al in een vroeg stadium signaleren. Zo wordt de inwoner snel en efficiënt geholpen en zonder steeds opnieuw hetzelfde verhaal te hoeven vertellen.”

Voordelen samenvoeging loketten

De samenvoeging van de loketten heeft belangrijke voordelen:

 • Het is voor inwoners duidelijk waar ze terecht kunnen met vragen:
  • Er is één toegang voor inwoners tot 18 jaar en hun verzorgers, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Soms loopt de hulp door tot de jongere ouder is, bijvoorbeeld bij  opvoedondersteuning, pleegzorg en als een jongere een misdrijf pleegde.
  • En er is één toegang voor inwoners vanaf 18 jaar, het Loket werk, inkomen & zorg.
 • Binnen Loket werk, inkomen & zorg werken de verschillende gemeentelijke loketten nauw samen om de klanten beter en sneller te kunnen helpen.
 • Als er sprake is van meervoudige problematiek bij een inwoner of gezin wordt dit sneller gesignaleerd en wordt de problematiek integraal, vanuit diverse disciplines, opgepakt. Nu werken de loketten vaak nog los van elkaar.

Hoe het vanaf 11 maart werkt:

CJG

Inwoners tot 18 jaar en hun verzorgenden kunnen telefonisch contact opnemen met het CJG via 0162-690120 of via het contactformulier op www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl. Ook kunnen zij contact opnemen via hun basisschool.

Loket werk, inkomen & zorg

 • Voor contact met het Loket werk, inkomen & zorg bellen volwassen inwoners (vanaf 18 jaar) naar de gemeente via telefoonnummer 14 0162.
 • Een medewerker van het klantcontactcentrum verbindt de beller door naar Loket werk, inkomen & zorg.
 • De inwoner vertelt wat de hulpvraag is en de loketmedewerker stelt een aantal verdiepende vragen. Het doel hiervan is in het telefoongesprek al helder te krijgen wat de exacte hulpvraag is.
 • Vervolgens plant de medewerker, als dit nodig is, een afspraak in. Dit kan een huisbezoek zijn of een afspraak in het gemeentehuis. De loketmedewerker zorgt dat bij dit gesprek de juiste hulpverlener aanwezig is. Bijvoorbeeld een Wmo-consulent, een schuldhulpverlener of iemand die gaat over werk en inkomen. Is er sprake van meerdere problemen of hulpvragen? Dan zijn meerdere hulpverleners aanwezig bij het gesprek. Zij werken nauw samen om de inwoner zo goed en gericht mogelijk te kunnen helpen.