Geldigheid en nummering kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 mag u weer naar het stembureau. Dan kunt u stemmen wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad komen.

Op vrijdag 9 februari heeft het centraal stembureau een besluit genomen over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Daarnaast zijn ook de kandidatenlijsten genummerd. Het proces-verbaal met daarin de kandidatenlijsten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Te downloaden: