Een gratis zwemabonnement voor uw kind? Zo werkt het!

Dit schooljaar verstrekt de gemeente Geertruidenberg een gratis zwemabonnement aan alle basisschoolkinderen tot en met groep acht. Graag leggen we uit hoe het werkt.

Hoe het werkt?

Glijbaan bij zwembad De GanzewielDe meeste kinderen ontvingen in de week van 11 maart het inschrijfformulier op school of per post. Dit formulier wordt eenmalig verstrekt. Vul het formulier volledig in en stuur het terug via de retourenvelop. Wij kunnen het gratis zwemabonnement alleen verstrekken bij een volledig ingevuld formulier. Uw kind komt in aanmerking voor het gratis abonnement wanneer:

  • het op de basisschool zit in de gemeente Geertruidenberg (groep 1 t/m 8).
  • het in de gemeente Geertruidenberg woont, maar gebruikmaakt van (speciaal) basisonderwijs in een andere gemeente.
  • het niet in de gemeente Geertruidenberg woont, maar hier wel naar de basisschool gaat. Leerlingen van het middelbaar onderwijs en kinderen onder de 4 jaar krijgen geen zwemabonnement van de gemeente.

Instromers

Start uw kind voor de zomervakantie van 2019 op de basisschool? Dan krijgt uw kind ook een gratis zwemabonnement. Het inschrijfformulier ligt klaar op de basisschool. 

Heeft uw kind geen inschrijfformulier ontvangen?

Maar denkt u dat uw kind wel aanspraak kan maken op een gratis zwemabonnenment? Dan kunt u een inschrijfformulier ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Dit geldt alleen voor kinderen die niet eerder een inschrijfformulier ontvangen hebben.

Afhalen gratis zwemabonnement op het zwembad van uw keuze

We controleren alle teruggestuurde formulieren. Als de aanvraag van uw kind goedgekeurd wordt, kunt u het gratis abonnement afhalen op:
woensdag 17 april bij zwembad De Ganzewiel 9:00 - 18:00 uur
donderdag 18 april bij zwembad De Schans 9:00 - 18:00 uur

Kunt u niet op aangegeven afhaaldagen? Dan ligt het abonnement klaar bij het zwembad wat op uw inschrijfformulier staat. Dit kan alleen tijdens de openingstijden van de betreffende zwembaden. Kijk voor deze openingstijden op:
www.zwebaddeschans.nl
www.zwembaddeganzewiel.nl

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de beleidsafdeling sport via ons algemene telefoonnummer 140162 of stuur een mail naar sport@geertruidenberg.nl. Voor meer informatie over de beschikbare abonnementen verwijzen wij u naar de zwembaden. Deze informatie komt binnenkort op de website van zwembad De Schans en De Ganzewiel.