Bijeenkomst mantelzorgers van mensen met dementie

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie explosief toe. De gemeente zet zich, samen met het Dementienetwerk en aangesloten welzijnspartners, in om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. De inbreng van mantelzorgers is hierbij van groot belang. Daarom gaan we op maandag 17 september graag met mantelzorgers in gesprek. Komt u ook? De bijeenkomst vindt plaats van 10.30 tot 13.00 uur bij bibliotheek Theek 5 in Raamsdonksveer. 

Leren van uw ervaringen

Mantelzorger met een oudere manAls gemeente hechten wij veel waarde aan uw inzet als mantelzorger. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de zorg en ondersteuning. Waar loopt u als mantelzorger tegenaan en wat denkt u dat er in onze gemeente beter kan? De gesprekken gebruiken we als startpunt voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Alles wat u zegt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Meld u vooraf aan

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Alice Bos via a.bos@geertruidenberg.nl of door te bellen naar 14 0162. We hopen op uw komst!