Monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van B en W over zaken die te maken hebben met de monumentenzorg in onze gemeente. Denk daarbij aan (bouw)plannen die monumenten of beeldbepalende panden/zaken betreffen en over (bouw)plannen in een beschermd stadsgezicht.

De adviezen van de commissie zijn schriftelijk en voorzien van argumenten. Bij deze adviezen wordt rekening gehouden met het behoud van monumentale en beeldbepalende waarden en met waarden van beschermd stadsgezicht. Ook toetst de commissie of (bouw)plannen voldoen aan de welstandseisen. Uiteindelijk neemt het college van B en W het besluit.

De gemeente heeft geen eigen monumentencommissie, maar werkt hiervoor samen met de monumentencommissie van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant (Markt 9 te Geertruidenberg). Vanwege de betrokkenheid van de Stichting Monumentenhuis Brabant als het provinciale steunpunt van monumentenzorg, is de kwaliteit van de advisering geborgd.

Vergaderingen en verslagen

Een keer per maand vergadert de commissie op dinsdag om 14.00 uur. In de week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda van de openbare vergadering op de gemeentelijke website gepubliceerd op de vergaderkalender. De verslagen van de vergaderingen vindt u ook in de vergaderkalender.

Contactpersoon

Dhr. Robert Celie, Gemeentewinkel (waarneming bij afwezigheid: Lilian de Jong / Stefan Pieper). Telefoonnummer: 14 0162.

Te downloaden: