Meldingen

Schade door de gemeente

Icon,/p>

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor een door u geleden schade?  Meld het hier!

Link

Melding openbare ruimte

Icon,/p>

Losse stoeptegel of slecht groenonderhoud? Meld het!

Link

Iets verloren of gevonden

Icon,/p>

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden?  Meld het bij ons!

Link

Melding storing straatverlichting

Icon,/p>

Een straatlantaarn die niet werkt meldt u zelf heel eenvoudig

product melding storing straatverlichting

Klacht

Icon,/p>

Lees meer over het indienen van een klacht over een medewerker van de gemeente

Link

Afvalinzameling

Icon,/p>

Meldingen over de inzameling van uw grijze/ groene container en de zakken met verpakkingsafval (plastic, drankenkartons en blik) kunt u rechtstreeks doorgeven aan het inzamelbedrijf: 0880 - 233 200.