Koninginnebastion

Ontstaan De Vesting

Bastions GeertruidenbergTussen rivier de Donge en de historische kern van Geertruidenberg ligt het deelgebied ‘De Vesting’ (de voormalige spoorzone), dat onderdeel uitmaakt van het project Dongeburgh uit 2002. Dit project omvat de bouw van drie bastions: Brandepoortbastion, Oranjebastion en Koninginnenbastion, geheel in stijl en aansluitend op de vestingstad Geertruidenberg.  Ruim boven het wateroppervlak, gelegen op terpen, staan de bastions in het midden van het groen. Elk bastion is als het ware een stadje in het klein met een intiem, gezellig plein in het midden.

Het Brandepoortbastion en het Oranjebastion zijn 2009 en 2010 afgerond. De realisatie van het derde en middelste bastion, het Koninginnebastion, heeft wat langer op zich laten wachten.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aangepast stedenbouwkundig ontwerp ten opzichte van het plan uit 2007 en het voornemen om op het bastion het verpleeg- en verzorgingshuis Het Hoge Veer te vestigen. Hiermee is de ontwikkeling weer in een stroomversnelling gekomen.

Het plan

artist impression Koninginnebastion

De verschijningsvorm van een bastion, zoals bedoeld in het oorspronkelijke plan Dongeburgh, blijft ook in het nieuwe plan gehandhaafd. De bebouwing vormt een gesloten, compacte, stedelijke eenheid in het groen.

Op het westelijke deel van het bastion is het ‘zorgdeel’. Hier bouwt Wijnen Bouw voor zorgorganisatie Het Hoge Veer hun nieuwe onderkomen. Dit gaat bestaan uit 60 zorgunits, 5 noodopvang units en centrale voorzieningen. Aansluitend aan het Hoge Veer worden 60 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen zijn gericht op senioren variërend van mensen die volledig zelfstandig kunnen wonen tot hulpbehoevenden. 48 appartementen worden door Thuisvester als sociale huurwoningen gerealiseerd.

Het oostelijke deel van het bastion is het ‘woondeel’. Hier komen 50 grondgebonden woningen en 13 appartementen, variërend in koop in diverse prijsklasses, sociale koop en sociale huur.

De koopwoningen worden ontwikkeld door Van Wanrooij Projectonwikkeling. Voor meer informatie over de woningen en verkoop kunt u kijken op www.koninginnebastion-geertruidenberg.nl.

Voortgang

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het plangebied. De nodige kabels en leidingen zijn in de grond aangebracht en het terrein is op hoogte gebracht.  Ondertussen is Wijnen Bouw begonnen met de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe Hoge Veer. De nodige omgevingsvergunningen voor de grondgebonden woningen en appartementen van Van Wanrooij Projectontwikkeling zijn aangevraagd. Wanneer er voldoende woningen zijn verkocht gaat Van Wanrooij starten met hun bouwwerkzaamheden.

Bouwwerkzaamheden Koninginnebastion  Bouwterrein Koninginnebastion