Inzage en beroep

U kunt het tracébesluit, het saneringsbesluit en de bijbehorende documenten vanaf 10 januari 2019 inzien. Belanghebbenden die een zienswijze indienden op het OTB of OSB, kunnen van 11 januari 2019 tot en met 21 februari 2019 beroep indienen.

Bent u belanghebbende, maar heeft u vanwege juridisch gegronde redenen geen zienswijze ingediend? Bijvoorbeeld omdat er wijzigingen in de plannen staan die u persoonlijk raken? Dan kunt u ook een beroepschrift indienen. U kunt uw beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.