De plannen in Geertruidenberg/Raamsdonksveer

Wat betekenen de plannen voor Geertruidenberg en Raamsdonksveer? 

Knooppunt Hooipolder

  • De A27 ten noorden van knooppunt Hooipolder krijgt aan beide kanten drie rijstroken.
  • Er komt een verbindingsboog van de A59 vanuit Zonzeel naar de A27 richting Utrecht.
  • De toe- en afritten 34 van de A59 bij de watertoren verdwijnen.  
  • Er komt een nieuwe verbindingsweg op de A59 richting afrit 33 in Oosterhout.
  • Door de aanleg van de verbindingsboog ontstaat er ruimte op knooppunt Hooipolder. We benutten die ruimte om het knooppunt beter in te richten.

Keizersveerbrug

De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een tweerichtingenfietspad. Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas voor het verkeer in noordelijke richting. Op deze brug komen drie rijstroken, een spitsstrook en een apart gedeelte voor landbouwverkeer.