Hulp en ondersteuning

Hulp bij werk of dagbesteding

Zoekt u werk? Vindt u het lastig om uw dag door te komen? Of heeft u juist een baan voor mensen met een beperking?

product hulp bij werk of dagbesteding

Mantelzorg

Informatie over mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers

product mantelzorg

Hulp bij vervoer

Informatie over mogelijkheden vervoer

product hulp bij vervoer

Hulp op maat

Informatie over dagbesteding op maat

product hulp op maat

Wegwijzer naar hulp en ondersteuning

Welke mogelijkheden zijn er?

product wegwijzer naar hulp en ondersteuning

Beschermd wonen

Wanneer u (tijdelijk) niet zelfstandig kunt wonen

product beschermd wonen

Gehandicapten- parkeerkaart

Informatie en voorwaarden aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

product gehandicaptenparkeerkaart

Sociaal Wijkteam Geertruidenberg

Voor vragen en oplossingen op het gebied van zorg en welzijn.

product sociaal wijkteam

Hulp in en om het huis

U heeft hulp in en om huis nodig. Welke mogelijkheden zijn er?

product hulp in en om het huis

Hulp bij opgroeien en opvoeden

Problemen in het gezin? Ondersteuning nodig bij het opvoeden? Ruzie met je ouders?

product hulp bij opgroeien en opvoeden

Hulp bij schulden

Heeft u moeite om iedere maand rond te komen? Of heeft u schulden? Kijk welke stappen u kunt nemen

product meldpunt schuldhulpverlening