Verkoop Hermenzeil uitgesteld

Eerder maakten we bekend dat de verkoop van watersport- en recreatiecentrum Hermenzeil op 30 november start. In de raadsvergadering van 29 november besloot de meerderheid van de gemeenteraad om de verkoop uit te stellen.

Koopprijs belangrijker in selectie

De gemeente en provincie vinden het belangrijk dat ze een ervaren en integere koper vinden die de ambitie heeft om ter plaatse een vitale levendige recreatieonderneming te realiseren. Een meerderheid van de raad besloot om ook de koopprijs mee te nemen in de eerste selectie van ondernemers. Dit betekent dat we eerst de beoordelingscriteria herzien. Deze leggen we opnieuw ter goedkeuring voor aan de raad. Het is nog niet bekend wanneer de verkoop gaat starten.