Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Raadsvergadering gemeente Geertruidenberg

Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen voor de gemeenteraad. Door een stem uit te brengen, bepaalt u samen met de andere kiezers wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad komen. Naast de gemeenteraadsverkiezingen, is op dezelfde dag het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Met uw stem, laat u weten of u voor of tegen de Wiv 2017 bent. Deze wet vervangt de Wiv 2002.