Verslag bijeenkomst Dombosch Werkt! - 9 oktober 2018

Op 9 oktober jl. hebben wij een presentatie gegeven over de concept gebiedsvisie Dombosch in het kader van Dombosch Werkt! Van deze avond hebben wij een verslag gemaakt. De vragen die in het verslag staan vermeld zullen wij nog verder uitwerken en stapsgewijs met u delen op deze website.