Raad neemt in april besluit over visie Dombosch (viewer)

De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we in de afgelopen maanden via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben  we verwerkt in een digitaal systeem, een viewer.

De viewer geeft in kaartvorm een beeld van de omgevingsvisie voor bedrijventerrein Dombosch. Op een eenvoudige manier kunnen ondernemers en omwonenden hierin straks zien wat er mogelijk is in deelgebieden op het terrein.

Op 25 april 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de visie. De visie lag vanaf 25 januari 2019 gedurende drie weken ter inzage.