Dombosch Werkt!

Industrieterrein Dombosch

Groen rond logo Omgevingswet Dombosch Werkt!Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is in 2017/2018 het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere ondernemersvereniging VOG kijken we hoe we het toekomstplan/omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Dombosch

Wilt u op de hoogte blijven van de visie en het omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

 • Raad neemt in april besluit over visie Dombosch (viewer)

  De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we in de afgelopen maanden via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, hebben  we verwerkt in een digitaal systeem, een viewer.

  Lees meer
 • Het DomboschPanel

  In 2019 gaan we een stap verder: we starten met de aanpassing van het bestemmingsplan Dombosch. Dit wordt een omgevingsplan. Hierin staat straks beschreven waar bepaalde regels gelden op het bedrijventerrein en waar de regels losgelaten kunnen worden. We doen dit samen met ondernemers en omwonenden. Een vertegenwoordiging van deze twee groepen is verenigd in het DomboschPanel.

  Lees meer
 • Planning Dombosch Werkt! aangepast

  Klik op 'Lees meer' voor de planning van Dombosch Werkt!

  Lees meer
 • Dombosch Werkt! in beeld

  Voor Dombosch Werkt! trekken we gezamenlijk op met vertegenwoordigers van o.a. ondernemersvereniging VOG, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, GGD, omwonenden en andere belanghebbenden.

  Lees meer
 • Wat is Dombosch Werkt!?

  Waar mag op het bedrijventerrein wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de omgevingskwaliteit? En, welke welstandscriteria gelden er als we gaan bouwen of laten we alles los? Op deze vragen gaat het Omgevingsplan Dombosch antwoord geven.

  Lees meer
 • Vragen?

  Vanaf het begin betrekken we ondernemers en andere belanghebbenden bij de toekomstvisie en het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Heeft u vragen hierover of over andere zaken rond Dombosch Werkt!?

  Lees meer