Dombosch Werkt!

Industrieterrein Dombosch

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag 'mag het wel?'. Om ervaring op te doen met het anders denken en werken is het Experiment Dombosch opgestart. Samen met onder andere de VOG, kijken hoe we het Omgevingsplan voor bedrijventerrein Dombosch volgens de nieuwe richtlijnen kunnen vormgeven. Een uitdaging waarvoor we samen aan de lat staan.

Pop-up kantoor

We willen ondernemers en andere belanghebbenden vanaf de start betrekken bij het nieuwe omgevingsplan voor Dombosch. Dus komen we met het pop-up kantoor naar hen toe, op het bedrijventerrein. Het pop-up kantoor is gevestigd bij Alfa Accountants aan de Barbeelweg. Iedere vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u kunt u binnenlopen om vragen te stellen Dombosch Werkt!of informatie te delen. Ook kunt u een afspraak maken via dombosch@geertruidenberg.nl Want we willen dat het nieuwe omgevingsplan Dombosch straks werkt voor iedereen!

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op bedrijventerrein Dombosch? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

 • Verslag bijeenkomst Dombosch Werkt! - 9 oktober 2018

  Op 9 oktober jl. hebben wij een presentatie gegeven over de concept gebiedsvisie Dombosch in het kader van Dombosch Werkt! Van deze avond hebben wij een verslag gemaakt. De vragen die in het verslag staan vermeld zullen wij nog verder uitwerken en stapsgewijs met u delen op deze website.

  Lees meer
 • Bijeenkomst 9 oktober 2018 gemist? Geef digitaal uw reactie op de viewer

  De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die we in de afgelopen maanden via diverse bijeenkomsten hebben opgehaald, verwerkten we in een digitaal systeem, een viewer. Op 9 oktober presenteerden we een eerste testversie van de viewer. Ook bespraken we diverse stellingen met de aanwezigen. 

  Lees meer
 • Dombosch Werkt! in beeld

  Voor Dombosch Werkt! trekken we gezamenlijk op met vertegenwoordigers van o.a. ondernemersvereniging VOG, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, GGD, omwonenden en andere belanghebbenden. Hoe vinden zij de aanpak van Dombosch Werkt! en wat zijn hun ervaringen tot nu toe? We maakten hierover een filmpje. Bekijk het op ons YouTube-kanaal.

 • Wat is het Dombosch Werkt!?

  Waar mag op het bedrijventerrein wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de omgevingskwaliteit? En, welke welstandscriteria gelden er als we gaan bouwen of laten we alles los? Op deze vragen gaat het Omgevingsplan Dombosch antwoord geven.

  Lees meer