Zoektocht nieuwe burgemeester

Wij zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op dit moment neemt burgemeester Jan Luteijn deze functie waar. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester halverwege september 2019 wordt benoemd.

Vertrouwenscommissie

Op 25 oktober 2018 stelde de gemeenteraad een commissie samen met raadsleden: de vertrouwenscommissie. Elke fractie is daarin vertegenwoordigd om een zo’n groot mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de aanbeveling. De taken van de vertrouwenscommissie zijn: opstellen van een profielschets, het voeren van de sollicitatiegesprekken met de kandidaten en het voorbereiden van de aanbeveling.

Samen met een advies van de Commissaris van de Koning gaat die aanbeveling naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. Zij bereidt een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning wordt ondertekend. De benoeming is dan definitief.

Inwoners kunnen meedenken

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is inmiddels begonnen. De eerste stap is het maken van een profielschets. Wat verwachten de inwoners van Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer van onze nieuwe burgemeester? Op 24 januari 2019 stelt de gemeenteraad de profielschets vast.

  • Op 7 februari 2019 komt de Commissaris van de Koning naar Geertruidenberg om die profielschets in ontvangst te nemen.
  • Tot 14 januari 2019 kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden invloed uitoefenen op die profielschets.

U wordt van harte uitgenodigd om uw stem te laten horen!

De gemeenteraad organiseert diverse activiteiten om de wensen en gedachten over een nieuwe burgemeester op te halen:

Online-enquête

De online-enquête is inmiddels gesloten.

Teken-/kleurwedstrijd voor basisschoolkinderen

Kinderen kunnen hun gewenste burgemeester tekenen. De tekenplaat wordt verspreid via alle basisscholen. De tekeningen moeten uiterlijk 14 januari zijn ingeleverd op school of het gemeentehuis. De gemeenteraad stelt op 24 januari de profielschets vast. Dan vindt ook de prijsuitreiking plaats. De winnaar van zowel de onder- als bovenbouw  gaat pannenkoeken bakken in de klas met de burgemeester. De origineelste, mooiste of leukste tekeningen komen uiteraard in het gemeentehuis te hangen. 

Jongeren  

Ook de leerlingen van het Dongemondcollege brengen in kaart waaraan volgens jongeren de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Straatinterviews

Ook komt u de komende periode raadsleden van de vertrouwenscommissie tegen. Zij gaan met u in gesprek over uw wensen voor de nieuwe burgemeester. Dit zijn de plekken waar ze zijn te vinden:

  • Weekmarkt te Raamsdonk (11 januari)