Het proces

Schets PLUS Supermakt

Het proces

In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de procesaanpak voor een zoektocht naar een supermarktlocatie in Geertruidenberg. Dit was nodig omdat de PLUS supermarkt op het Schonckplein de gemeente liet weten in de huidige omvang op de bestaande locatie geen toekomstbestendige supermarkt te kunnen exploiteren. 

De zoektocht is in september 2019 gestart en heeft verschillende stappen en fases doorlopen. Na een eerste verkenning waarbij iedereen in de gelegenheid is geweest om potentiele locaties aan te dragen, zijn de locaties beoordeeld op verschillende aspecten. Allereerst op harde criteria zoals omvang en beschikbaarheid. Maar daarna ook aspecten zoals cultuurhistorie, verkeersveiligheid en overlast voor de buurt. Maar ook de omzetpotentie die een locatie heeft voor een supermarkt is in deze beoordeling meegenomen. 

Uit deze zoektocht zijn uiteindelijk 2 potentiële locaties overgebleven. Namelijk  de locatie aan de Oude Stadsweg 2 (sportpark Hier-O) en het veld aan de Emmaweg-Centrale. Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd om nogmaals de huidige locatie Schonckplein kritisch te bekijken. 

In de eindrapportage is een uitvoerige beschrijving van het proces gegeven. Het rapport incl. bijlagen staat onder aan deze pagina.

Neem voor vragen of aanvullende informatie contact op met:
-    Erik Dekkers: e.dekkers@geertruidenberg.nl of 14 0162.
-    Ilona Janssen, namens de ontwikkelaar Rialto Vastgoedontwikkeling: i.janssen@rialtovastgoed.nl of 
073 751 17 88
 

Documenten locatieonderzoek

Hieronder staat het eindrapport van de verkenning supermarktlocatie inclusief de bijbehorende bijlagen en het raadsvoorstel.

Eindrapportage verkenning supermarktlocatie

Bijlage 1 Samenvatting aangedragen locaties-incl matrix

Bijlage 2 Stedenbouwkundige verkenning 4 locaties

Bijlage 3 Locatieafweging Stadskracht

Bijlage 4 Analyse enquête SIR 20210902

Bijlage 5 Verslag CRK Geertruidenberg 20210126

Bijlage 7 Locatieafweging Schonckplein Stadskracht

Bijlage 8 Memo PLUS 20210318

Bijlage 9 Locatiestudie PLUS 20210323

Bijlage 10 Second opinion

Raadsvoorstel eindconclusie zoektocht supermarktlocatie 20210414