Het Schonckplein

PLUS Supermarkt aan het Schonckplein

Het Schonckplein

Bij het instemmen met de start van de zoektocht in mei 2019, heeft de raad ook ingestemd dat wanneer er geen geschikte locatie gevonden zou worden binnen Geertruidenberg, uitbreiding van de supermarkt op het Schonckplein opnieuw zou worden bezien. De gemeente blijft daarmee openstaan voor uitbreiding van de huidige supermarkt op het Schonckplein.

Gedurende de zoektocht is hier echter uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uitbreiding op het Schonckplein wordt door de vastgoedeigenaar en PLUS economisch niet haalbaar geacht. Deze conclusie is door de deskundigen onderschreven. Nu de zoektocht ten einde is, is het aan de vastgoedeigenaar en PLUS om zich te beraden op de toekomst. Als gemeente zullen wij afwachten wat hun keuzes daarin zijn.