Fouten melden aan het Centraal Stembureau (CSB)

Iedereen die dat wil kan bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het Gemeentelijk Stembureau. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen.

Het CSB voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant houdt zitting op vrijdag 24 maart 2023 om 09.00 uur. Dat betekent dat kiezers tot woensdag 22 maart 2023 tot 09.00 uur nog meldingen/ bezwaren kunnen indienen. 

Melding maken

Het CSB waterschap Brabantse Delta houdt zitting op donderdag 23 maart om 11.00 uur. Dat betekent dat kiezers tot dinsdag  21 maart 2023 tot 11 uur nog meldingen/bezwaren kunnen indienen. 

Melding maken