CPO-project de Peuzelaer

Op het terrein van basisschool De Peuzelaer worden woningen gebouwd. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen rondom dit bouwproject. 

Op de locatie van de voormalige basisschool aan het Schuttersveld in Geertruidenberg worden woningen gebouwd. Na een oproep in 2018 van de gemeente heeft een aantal geïnteresseerde zich verenigd, en in samenspraak met de gemeente een plan ontwikkeld. Dit wordt ook wel collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.

Het voormalige schoolgebouw is gesloopt

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling is in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvergunning voor de bouw van woningen is in augustus 2020 verleend. Het voormalige schoolgebouw is gesloopt en het bouwrijp maken is in volle gang.

Na het bouwrijp maken kan de aannemer van de CPO vereniging beginnen met de bouw van de woningen. 

Verkaveling