Ondernemersregelingen

coronaOok ondernemers in de gemeente Geertruidenberg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De genomen maatregelen vragen veel van iedereen. Van u als ondernemer, van uw medewerkers en onze inwoners. Samen moeten we de huidige coronacrisis het hoofd bieden. Dit doen we door elkaar zoveel mogelijk te helpen, flexibel en creatief te zijn en ondernemerschap in te zetten. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk om in deze moeilijke tijd alert te blijven. Ook vragen wij u nadrukkelijk om de maatregelen van het RIVM na te leven ter bescherming van uw medewerkers. Let daarom goed op uzelf en uw medewerkers en blijf elkaar helpen waar het kan.

Als blijkt dat onderstaande landelijke regelingen niet toereikend zijn voor u als ondernemer of zzp-er of niet op u van toepassing zijn, dan kunnen wij samen met u kijken naar een voor u passende oplossing. Het college van B&W ondersteunt u als ondernemer of zzp’er graag, binnen de mogelijkheden die wij hiervoor hebben. Eén van de maatregelen die wij al hebben doorgevoerd is dat er op dit moment geen betalingstermijn voor facturen wordt gehanteerd. Alle facturen worden per omgaande betaald.

Als u vragen heeft, of met ons wilt kijken naar een passende oplossing, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpersoon Bedrijven, Nicole de Kort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of info@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bij haar terecht met vragen over het uitstellen van het betalen van belastingen of uitstel van betaling van huur van gemeentelijke gebouwen.

Samen met het kabinet doen wij er alles aan om onze ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Het Rijk heeft hiervoor een aantal financiële regelingen opgesteld. Station 88 heeft de regelingen in een handig overzicht gezet.

Het is natuurlijk fijn dat er verschillende regelingen zijn. Toch kunnen we ons voorstellen dat u niet precies weet voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt. Om u te helpen, introduceerden NO-NCW en MKB-Nederland de coronacalculator. De coronacalculator geeft u inzicht in de steunregelingen die voor u relevant zijn. Ook kunt u uitrekenen wat voor impact de regeling heeft op uw organisatie en uw cashflow.

 

 

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd met 4 maanden. Deze verlengde regeling noemen we Tozo 2. U kunt hiervoor een aanvraag indienen. Ook kunt u nog steeds een beroep doen op een bedrijfskrediet.

De Tozo-regeling

Met de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Tozo 2 lijkt erg veel op Tozo 1. Het grootste verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat het inkomen van de partner nu meetelt. Iedere zelfstandige kan een Tozo 2 aanvragen. Dit geldt zowel voor grote bedrijven, kleine bedrijven als zzp'ers. 

Aanvraag indienen

 • U kunt tot en met 30 september 2020 een aanvraag indienen.
 • Als u eerder Tozo 1 ontving, kunt u een aanvraag indienen voor verlenging. Vul dan het formulier ‘Tozo verlengen’ in.
 • U kunt Tozo 2 pas aanvragen vanaf het moment dat uw Tozo 1 afloopt.
 • Heeft u geen aanvraag ingediend voor Tozo 1, maar wilt u wel gebruikmaken van Tozo 2? Dat kan. Vul dan het formulier ‘Nieuwe aanvraag Tozo 2’ in.
 • Wij doen onze uiterste best om deze zo snel mogelijk af te handelen. Dit gebeurt in ieder geval binnen de wettelijke termijn 4 weken.

Als u een beroep doet op de Tozoregeling, bent u verplicht alle inlichtingen te geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Tozo verlengen     Nieuwe aanvraag Tozo 2

Inkomenswijzigingen doorgeven

Is uw aanvraag toegekend? En is uw inkomen veranderd? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door zodat wij het juiste bedrag kunnen uitkeren. Zo voorkomt u dat wij de uitkering moeten terugvorderen.

Wijzigingen doorgeven

Vragen of meer informatie

Neem dan contact op met een van onze klantmanagers via telefoonnummer 14 0162.

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Ook voor de cultuursector zijn de gevolgen ingrijpend. Kunstloc Brabant heeft hierover dagelijks overleg met de Provincie Noord-Brabant, verschillende belangenorganisaties, en het culturele veld. Op www.kunstlocbrabant.nl vindt u een totaaloverzicht van de coulance en steunregelingen voor de culturele sector. 

Per 1 juni maakt het kabinet versoepeling mogelijk voor de horeca. De gemeente wil hier zoveel mogelijk aan meewerken. Op 7 mei is in samenwerking met de VOG een overleg georganiseerd met de horecaondernemers. Tijdens dit overleg is al een aantal uitgangspunten besproken.

 • U mag uw terras weer openen voor bezoekers.
 • Binnen in uw horeca-inrichting mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief personeel).

Dit allemaal met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis van het RIVM.

Terrasuitbreiding

Per 1 oktober verlopen de tijdelijk exploitatievergunningen voor de horeca inzake de terrasuitbreiding. De gemeente wil zoveel mogelijk meedenken met de horecaondernemers en biedt daarom de mogelijkheid om de tijdelijke uitbreiding van terrassen te verlengen tot 1 maart 2021.

Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan voor 21 september het formulier in.

Vul het formulier in

Doordat het aantal besmettingen oploopt, zijn de regels voor horecagelegenheden aangescherpt. Als horecaondernemer dient u zich aan de volgende maatregelen te houden:

 • U bent verplicht bezoekers te laten reserveren (vooraf of aan de deur);
 • Het verifiëren van de gezondheid van bezoekers;
 • Bezoekers te placeren;
 • Vragen of bezoekers hun contactgegevens beschikbaar willen stellen t.b.v. de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@geertruidenberg.nl.

Uitgangspunten

Wij hebben een aantal uitgangspunten waar de plannen aan moeten voldoen:

 • Tijdelijke uitbreiding van bestaande terrassen in de directe nabijheid van het horecabedrijf is mogelijk. De uitbreiding  wordt opgenomen in een tijdelijke vergunning die geldig is tot 1 oktober 2020, of zoveel eerder indien de overheid hier een besluit op neemt.
 • De uitbreiding gaat om het vergroten van de oppervlakte, zodat het bestaande aantal zitplaatsen gecombineerd kan worden met de anderhalvemeter-eis
 • Voor deze tijdelijke uitbreiding gelden veel uitgangspunten uit het bestaande horecabeleid:
  -Doorstromingsmogelijkheden voor voetgangers en rolstoelgebruikers;
  -Ongehinderde doorgang voor hulpdiensten en vrije toegankelijkheid van brandkranen en nooduitgangen;
  -De uitbreiding van het terras is direct gerelateerd aan het betreffende horecapand.;
  -Tijdelijke terrasuitbreidingen mogen niet ten koste gaan van weekmarkten en evenementen (die vanaf 1 september weer plaats mogen vinden);
  -Wanneer het noodzakelijk is, kan een tap/buitenbar geplaatst worden voor gebruik door de bezoekers op het terras;
  -Inzet van de openbare ruimte is mogelijk in overleg met de gemeente. Voor ingezette openbare ruimte berekent de gemeente geen huur;
  -Beschikbare ruimte voor een gebied moet verdeeld worden over de aanliggende horecabedrijven. Als u dit wilt, kunt u dit aangeven op het formulier bij overige opmerkingen en de gemeente zal dit coördineren.  

Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Aanvragen tot en met 12 juli

U kon de tegemoetkoming TOFA aanvragen van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli. Inmiddels kunt u de tegemoetkoming TOFA niet meer aanvragen. 

Voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

 • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
 • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Meer informatie en aanvragen bij UWV

Meer informatie vindt u op de website van het UWV. Hier vraagt u ook de TOFA-regeling aan. 

De nieuwe regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) kunt u vanaf 30 juni 12:00 uur aanvragen. De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. 

Aanvragen tot 30 oktober

U heeft tot 30 oktober om 17:00 uur de tijd om uw aanvraag te versturen.
 

Tegemoetkoming aanvragen

Voorwaarden

De TVL geldt voor de periode van juni tot en met september 2020. In deze periode moet u minimaal 30% minder omzet hebben. U kunt maximaal € 50.000 subsidie krijgen.

Wilt u weten of u recht heeft op de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? U vindt alle voorwaarden op www.rvo.nl/tvl.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook telefonisch bereiken via 088 042 25 00. 

Er is een nieuwe regeling voor amateursportorganisaties, namelijk de TASO. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO.

Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op de website van DUS-I zal er binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder een Q&A die de regeling zal verduidelijken.

Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.

De Kickstartvoucher is voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis hun internationale activiteiten zijn kwijtgeraakt. Met een Kickstartvoucher krijgt u korting op de inhuur van een externe adviseur. 

Met de Kickstartvoucher betaalt u een zelfgekozen adviseur. De voucher is goed voor 80% van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw.

Aanvragen

 1. Zoek een adviseur die bij uw vraag past. Vraag hem/haar om een offerte en een cv. In de offerte staat gespecificeerd welke diensten de adviseur gaat leveren en wat die dienstverlening per onderdeel kost. Nadat u de offerte heeft ontvangen, heeft u 1 maand de tijd om de Kickstartvoucher aan te vragen.
 2. Vraagt u de voucher aan vanuit Nederland? Dan heeft u voor de aanvraag eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. 
 3. Vraag de voucher aan op mijn.rvo.nl.

Kickstartvoucher aanvragen

U vindt alle voorwaarden op www.rvo.nl

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook telefonisch bereiken via 088 042 25 00. 

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers geopend. Het KVK coronaloket is bereikbaar via 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Het landelijke crisisnummer voor alle vragen over corona is 0800-1351.

Contactpersoon gemeente

Bij vragen over een landelijke regeling, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. Mocht u vragen hebben over gemeenteregelingen, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Kort via 14 0162.

De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers gaan weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen.

De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het initiatief genomen om u te vragen hoe u er voor staat op 1 oktober 2020.

Hoe is het u vergaan? Hoe het nu met u gaat en wat u verwacht voor de toekomst? Wat heeft u nodig om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien?

Zij vragen u om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt vanaf 1 oktober 2020 tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

U leest meer over de coronasteun op Rijksoverheid.nl.