Coronamaatregelen op stembureaus

Tijdens de verkiezingen houden wij ons aan de coronamaatregelen. Iedereen moet veilig zijn of haar stem kunnen uitbrengen. Meer informatie hierover kunt u lezen op Rijksoverheid.nl.

Ook treffen wij aanvullende coronamaatregelen volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen voor zowel kiezers als stembureauleden:

  • Er zijn veel nieuwe, grotere stemlocaties.
  • Er zijn strikte hygiëneregels en maatregelen getroffen, zoals looproutes, kuchschermen, verplichte handdesinfectie.
  • Gastvrouwen/-heren zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.