Buiten sporten voor jongeren

Informatie voor oudersDinsdagavond 21 april heeft het kabinet de maatregelen voor corona verlengd. De maatregelen voor sport zijn vanaf 29 april voor jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar versoepeld. Kinderen en jongeren mogen onder bepaalde voorwaarden weer buiten sporten. De versoepeling geldt voorlopig tot 20 mei.

Onder bepaalde voorwaarden weer buiten sporten

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden weer buiten sporten.

Maatregelen

 • Kinderen t/m 12 jaar kunnen onder begeleiding gezamenlijk buiten sporten.
 • Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen georganiseerd onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voorwaarden

 • De kinderen/jongeren worden begeleid bij het sporten.
 • De sportactiviteiten vinden buiten plaats.
 • Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt dat ze altijd 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Kleedkamers blijven gesloten, omkleden en douchen gebeurt thuis. 
 • Kantines blijven gesloten.
 • De organisator/begeleider draagt zorg voor het naleven van het protocol.
 • Verenigingen richten zich in eerste instantie op het aanbieden van activiteiten voor eigen jeugdleden. De Buurtsportcoach richt zich op alle jongeren in de gemeente. 

Meldingsplicht voor sportactiviteiten

 • Om zicht te houden op de activiteiten moeten alle georganiseerde sportactiviteiten bij ons gemeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor een georganiseerde voetbaltraining. 
 • Sportactiviteiten die in de buitenruimte georganiseerd worden op een sport-of spellocatie (zoals een basketbal- of trapveldje) moeten eerst goedgekeurd worden door de gemeente. Dit geldt niet voor georganiseerde sportactiviteiten bij officiële sportaccommodaties zoals een voetbaltraining op het voetbalveld van de voetbalvereniging. 

Wilt u een sportactiviteit melden? Neem dan contact op met de buurtsportcoach via buurtsportcoach@geertruidenberg.nl of 0610906903. 

Volg de richtlijnen op 

Het NOC*NSF heeft het protocol 'Verantwoord Sporten'  opgesteld. Dit protocol is leidend. We vragen verenigingen en aanbieders om deze richtlijnen te volgen. Het NOC*NSF heeft daarnaast verschillende posters gemaakt om iedereen te informeren. Gebruik deze posters om de verschillende doelgroepen te informeren. 

Challenges op Facebook

De Buurtsportcoach is actief op Facebook om jongeren bezig en in beweging te houden. Ze plaatsen verschillende leuke challenges die jongeren thuis kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van verschillende kunstjes met een bal of touwtje springen.

Sportactiviteiten op woensdag

De Buurtsportcoaches gaan op woensdag sportactiviteiten aanbieden voor alle jongeren in onze gemeente. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit bekendmaken op onze website. 

 

Hieronder staan enkele vragen en antwoorden opgesteld door het NOC*NSF en de Rijksoverheid. 

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen via sport@geertruidenberg.nl of 14 0162.