Recht op informatie

Dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kunnen burgers informatie opvragen bij, onder meer, de gemeente. Het gaat hierbij om documenten van bestuurlijke aard. Meestal zijn dit schriftelijke stukken, maar het kunnen ook foto’s, films, computer- of geluidsbestanden zijn.

In de WOB is onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur:

  1. De gemeente zelf verschaft informatie over beleid. Wij doen dit op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad ‘De Langstraat’ en op de gemeentelijke website.
  2. Iemand kan ook vragen om bepaalde informatie via het WOB-verzoek.

Bij een WOB-verzoek moet degene die informatie wil aangeven om welke bestuurlijke aangelegenheid het gaat of welk document hij of zij wil ontvangen. Soms wordt een WOB-verzoek afgewezen, bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke gegevens over iemand anders of om de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Meer weten over de WOB?

Kijk dan op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.