Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We kopen allerlei producten, diensten en werken in. Dit doen wij volgens een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven zich moeten houden aan regels. Belangrijkste doel voor de gemeente is het verkrijgen van een goede kwaliteit tegen de juiste prijs. Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag in aanmerking komen voor een opdracht van de gemeente? Dan nodigen we u uit om u in te schrijven. 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handvat voor medewerkers en opdrachtnemers als het gaat om inkoop bij de gemeente Geertruidenberg. Voor de inkoop van leveringen en diensten hanteren wij onze algemene inkoopvoorwaarden. Voor IT-contracten hanteren wij de GIBIT 2020.

Er is sprake van een aanbesteding als de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan de Europese drempelwaarden bedraagt:

  • de drempel voor Werken is € 5.350.000 excl. BTW
  • de drempel voor Leveringen en Diensten is € 214.000 excl. BTW

Nationale en Europese aanbestedingen

De gemeente kondigt deze aanbestedingen aan op Tenderned. U kunt zich hier registreren. Dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden van openstaande opdrachten. Ziet u een interessante aanbesteding? Dan kunt u zich via TenderNed hiervoor inschrijven.

Onderhandse aanbestedingen

De gemeente Geertruidenberg kent ook onderhandse aanbestedingen. Hierbij vraagt de gemeente minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven om een offerte uit te brengen. Indien aanwezig, vragen we minimaal twee lokale, geschikte ondernemers.