Tussenrapportage

De tussenrapportage bevat informatie over de voortgang van de uitgangspunten van de begroting, de financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de eerste helft van het jaar (periode januari tot en met mei).