Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Dit betekent dat ook de gemaakte keuzes en eventueel nieuwe richtingen worden aangegeven. Elk jaar stelt de raad in juli de kadernota vast. 

Te downloaden: