Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.

Te downloaden: