Begroting

Ieder jaar, rond november, stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar. De begroting maakt de keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?