Beleid

Regelgeving en bekendmakingen

Lokale regelgeving en officiële bekendmakingen

item regelgeving

Actualisatie subsidiebeleid

Icon

In 2017 actualiseren we het subsidiebeleid

item regelgeving

Recht op informatie

Icon

De Wet openbaarheid van bestuur regelt het recht op informatie

Link

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Icon

Afspraken over de inkoop en aanbesteding van producten en diensten

item inkoop- en aanbestedingsbeleid