Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er met een bepaald stuk grond mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op gebouwd mag worden. Als u wilt (ver)bouwen moet u weten of dat op die plek mag. Ook moet u nagaan met welke regels u te maken heeft. U kunt de bestemmingsplannen online bekijken. Heeft u vragen, maak dan een afspraak.

Maak een afspraak

Online bestemmingsplannen

  • Ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen zijn online beschikbaar.
  • Meer informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels vindt u op wwww.ruimtelijkeplannen.nl.

Een bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven én de gemeente.

Het bestaat uit:

  • regels die bepalen waarvoor iemand de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden
  • de verbeelding: een kaart van het gebied met daarop de bestemmingen
  • een toelichting met uitleg over het gebied en het bestemmingsplan

Vragen?

Heeft u nog vragen over bestemmingsplannen en de procedures? Maak dan online een afspraak om een bestemmingsplan in te zien. Een medewerker kan samen met u kijken of uw plan past binnen het bestemmingsplan.

Wanneer uw plan niet in het geldende bestemmingsplan past, kan de medewerker u uitleggen hoe u een verzoek voor ontheffing of wijziging kunt indienen.

Maak een afspraak