Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvoor hondenbelasting betalen.

Aan- of afmelden hondenbelasting (DigiD)

We sturen u een aanslagbiljet. Hierop staat binnen welke termijn u moet betalen. Hieronder vindt u de tarieven.

Tarieven voor de hondenbelasting

   

Bedrag 2019 / 2020

Eén hond

€ 46,44 / € 47,16

Tweede hond

€ 142,80 / € 144,96

Iedere volgende hond

€ 142,80 / 144,96

Geregistreerde kennel

€ 330,00 / 335,04

De verordening hondenbelasting vindt u op www.overheid.nl.

De hondenbelasting wordt onder meer gebruikt om bepaalde locaties binnen onze gemeente hondvriendelijk in te richten.

Drie borden geven aan welke functie een locatie heeft:

  1. blauw: hondenuitlaatplaats
  2. geel: losloopstrook
  3. rood: verboden om de hond uit te laten

Bij de hondenuitlaatplaatsen en losloopstroken komen wij in de zomer elke twee weken en in de winter ongeveer elke drie weken met een 'poepzuiger'.

Binnen de bebouwde komt geldt een aanlijn- en opruimplicht, behalve op de locaties waar een bord staat dat anders aangeeft. De buitengewoon opsporingsambtenaar kan u een boete geven:

  • loslopen waar dat niet mag/geen halsband: € 90,00
  • niet opruimen van hondenpoep: € 130,00