Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvoor hondenbelasting betalen.

Aan- of afmelden hondenbelasting (DigiD)

We sturen u een aanslagbiljet. Hierop staat binnen welke termijn u moet betalen. Hieronder vindt u de tarieven.

Tarieven voor de hondenbelasting per jaar

   

2023

Eén hond

€ 51,00

Tweede hond

€ 156,84

Iedere volgende hond

€ 156,84

Geregistreerde kennel

€ 362,88

De verordening hondenbelasting vindt u op Overheid.nl

De hondenbelasting wordt onder meer gebruikt om bepaalde locaties binnen onze gemeente hondvriendelijk in te richten.

Drie borden geven aan welke functie een locatie heeft:

  1. blauw: hondenuitlaatplaats
  2. geel: losloopstrook
  3. rood: verboden om de hond uit te laten

Binnen de bebouwde komt geldt een aanlijn- en opruimplicht, behalve op de locaties waar een bord staat dat anders aangeeft. De buitengewoon opsporingsambtenaar kan u een boete geven:

  • loslopen waar dat niet mag/geen halsband: € 100,00
  • niet opruimen van hondenpoep: € 150,00