Subsidie afkoppelen regenwater

Het afkoppelen van een regenpijp zorgt ervoor dat er minder schoon water naar de rioolwaterzuivering gaat. U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp als u in een straat woont waar het openbare gebied is afgekoppeld van het vuile rioolsysteem. Dit zijn:

 • Kasteellaan
 • Karthuizerstraat
 • Keizersdijk (tussen Prins Hendrikstraat en Het Spant)
 • Parklaan
 • Prins Hendrikstraat
 • Sandoel

Aanvragen subsidie afkoppelen van regenwater

 • Afkoppelen betekent dat u uw regenpijp loskoppelt van de riolering. Het water stroomt daardoor niet meer naar de riolering waar het afvalwater in komt, zoals van het toilet, douche en de wasmachine.
 • U helpt hiermee wateroverlast te voorkomen. Er komt daardoor minder druk op ons rioolstelsel.
 • Dat is nodig, want door de huidige klimaatveranderingen krijgen we steeds meer te maken met hoosbuien. Ons rioolstelsel kan dat niet altijd aan. 

Het afkoppelen van de regenpijp kan op verschillende manieren. Een paar voorbeelden:

 • Laat de regenpijp onder uw tuin doorlopen en aansluiten op de afgekoppelde riolering van de gemeente. Het water komt dan in het riool terecht waar schoon regenwater wordt opgevangen.
 • Als extra maatregel kunt u een regenton plaatsen voor hergebruik van het regenwater. Daarvoor krijgt u geen subsidie. De subsidie is alleen bedoeld om het regenwater af te voeren naar het hemelwaterriolering.

 • Het regenwater stroomt in de bestaande situatie naar het openbare gemengde of vuilwaterriool.
 • Het verhard oppervlak dat u afkoppelt is minstens 20 m² groot.
 • De regenpijp die u afkoppelt zit aan de voor- of zijkant van het pand of het gebouw. Daarnaast is het zichtbaar vanaf de straat.
 • Ligt de regenpijp op de perceelgrens van de gemeente? Dan voeren wij de werkzaamheden gratis uit. Neem hiervoor contact met ons op via info@geertruidenberg.nl of 14 0162. U krijgt dan ook geen subsidie.
 • De subsidie bedraagt € 8 per m² afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten).
 • Vraagt u de subsidie voor uw eigen woning aan? Dan krijgt u maximaal € 2.500.
 • Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties geldt een maximum € 5.000.

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben we een aantal documenten en informatie van u nodig. Verzamel dit eerst voordat u het aanvraagformulier invult. 

 • Duidelijke en overzichtelijke begroting (zoals van het materiaal, bouwkundig advies, constructieberekening enzovoort).
 • Bent u geen eigenaar? Stuur dan schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebouw.
 • Vraagt u de subsidie samen met anderen aan? Dan ontvangen we graag een lijst met namen, adressen en handtekeningen van deze personen.
 • Korte omschrijving van de afkoppelwerkzaamheden die u gaat uitvoeren (inclusief de oppervlakte van de af te koppelen verharding).
 • Situatietekening met lengte en breedte van het dak.
 • Duidelijke kleurenfoto van de situatie voordat u de regenpijp gaat afkoppelen (geen screenshot van Google maps).