Bevindingen en aanbevelingen voor lokaal bestuur

Gepubliceerd op di, 02-03-2021 - 13:30

In oktober 2020 heeft burgemeester Marian Witte oud-bestuurder Dhr. Dick de Cloe gevraagd een advies uit te brengen over de bestuurscultuur van de gemeente. Met als doel het lokaal bestuur in gemeente Geertruidenberg te verbeteren.

In de afgelopen maanden is Dhr. De Cloe in gesprek gegaan met de gemeenteraad, de burgemeester, het college van B&W, de griffier en de gemeentesecretaris. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een aantal bevindingen en aanbevelingen voor alle betrokkenen.

Tijdens een online sessie (op 24 februari 2021) deelde Dhr. Dick De Cloe zijn bevindingen met de gemeenteraad, de burgemeester, het college van B&W, de griffier en de gemeentesecretaris. Ook deed hij een aantal aanbevelingen en suggesties. Alle aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen aan Dhr. De Cloe.

Over de inhoud is nog niet inhoudelijk gediscussieerd. Dit doet men in een vervolgsessie, die liefst (indien mogelijk ivm de coronamaatregelen) fysiek plaats vindt. Vervolgens wordt een aantal onderwerpen verder uitgewerkt in kleinere groepjes. Hiervoor wordt een actieplan gemaakt.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Algemene inleiding Dhr. De Cloe

Bevindingen en aanbevelingen Dhr. De Cloe