Nieuws

 • Aanpak WOZ in Geertruidenberg succesvol

  Het aantal WOZ-bezwaren in de gemeente Geertruidenberg is in 2014 gemiddeld met bijna 62% gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Vooral het aantal bezwaren via zogenaamde NCNP-bureaus en via makelaars is sterk gedaald. De kwaliteitsslag die de gemeente Geertruidenberg maakte door o.a. de inzet van een taxateur werpt duidelijk zijn vruchten af.

  Lees meer
 • Geertruidenberg financieel gezond

  Gemeente Geertruidenberg heeft de afgelopen college periode voor ruim 15 mln. euro in diverse maatschappelijke voorzieningen geinvesteerd. Bijna alle doelen uit het collegeprogramma 2010-2014 werden behaald. Bovendien wist Geertruidenberg ook 2013 financieel goed af te sluiten. Met een positief resultaat van € 1.363.000 ten opzichte van de begroting. Kortom Geertruidenberg beschikt over een financieel gezonde basis voor de toekomst.

  Lees meer
 • Werkzaamheden vorderen in centrum Raamsdonksveer

  Er wordt al een tijd lang gewerkt in het centrum van Raamsdonksveer. Het streven is dat aan het eind van deze week de bestrating in het Anker klaar is. De winkels blijven bereikbaar.

  Lees meer
 • Gemeentehuis gesloten

  In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis op onderstaande data gesloten:

  • 21 april
  • 5 mei
  • 29 mei + 30 mei
  • 9 juni
   

 • Ontwikkelingen bedrijveninvesteringszone Dombosch (BIZ)

  De draagvlakmeting die in 2011 aan de basis lag van de totstandkoming van de BIZ is niet goed uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dombosch niet officieel in werking getreden. De gemeente en het BIZ-bestuur zijn in gesprek om samen tot een goede oplossing te komen voor de korte en lange termijn.

  Lees meer