Project Donge-oevers

project donge-oevers

Om de recreatieve aantrekkingskracht van Geertruidenberg te vergroten ontwikkelen wij de komende jaren verschillende locaties aan en rond de Donge. Zo wordt onze gemeente nog mooier en aantrekkelijker voor inwoners en recreanten. Eén van de te ontwikkelen locaties is de Rivierkade. De ontwikkelingen aan en rond de Donge komen voort uit het Programma Dongeoevers 2016-2017.

Enquete, straatinterviews en participatieve bijeenkomst

Voor de invulling van het gebied zijn we actief in gesprek gegaan met burgers en andere belangstellenden. Met een enquête, straatinterviews en via een participatieve bijeenkomst zijn ideeën verzameld. Op basis daarvan stellen we een ontwikkelplan Rivierkade op dat in het najaar van 2016 wordt gepresenteerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Dijk, programmamanager Dongeoevers via e-mail: b.vandijk@geertruidenberg.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0162.