Herinrichting Markt Geertruidenberg

Herontwikkeling Markt Geertruidenberg

De vestingstad Geertruidenberg bezit één van de mooiste marktpleinen van Nederland. Een Markt die door velen wordt omschreven als een pareltje. Een Markt waar we het maximale uit willen halen en waarvan we de aantrekkingskracht willen vergroten. We hebben de ambitie om het centrum van Geertruidenberg levendiger te maken.

Markt als onderdeel van Vestingstad

In de visie op Toerisme en Recreatie wordt Geertruidenberg neergezet als ‘Vestingstad aan de Biesbosch’. Met de herinrichting van de Markt leveren we hier een bijdrage aan. De Markt moet een fijne plek zijn voor wandelaars, fietsers, bezoekers én onze eigen inwoners. We willen genieten van onze Markt. Een belangrijk onderdeel om de aantrekkingskracht te vergroten is het laten zien van de historie. De historische panden, de bijzondere kasseien, de monumentale bomenrij... Het draagt allemaal bij aan het plaatje van de Markt en daarmee ook Geertruidenberg als vestingstad.

Het plan

Na diverse focusgroepen, een ontwerpsessie en een bewonersavond hebben we de verschillende belangen verzameld en afwegingen gemaakt. De gemeenteraad beslist over de voorgestelde plannen voor de Markt.

Het plan in hoofdlijnen:

  1. We creëren op de Markt volop ruimte voor terrassen. We gaan daarvoor de zonnige kant van de Markt, de noordzijde, ten volle benutten. Hier ontstaat een breed verblijfsgebied van pand, onder de bomen, tot het middenplein.
  2. Het bestaande vrijliggende fietspad achter de knotlinden wordt verwijderd en toegevoegd aan het trottoir. Hierdoor ontstaat ruimte om de terrassen te vergroten. Ook creëer je hiermee een brede wandelpromenade tussen de historische panden en de knotlinden. Het fietsverkeer wordt richting het plein gebracht. Langs de rijbaan wordt een fietsstrook aangelegd van ’comfortkeien’.
  3. We verbeteren de bewegwijzering naar omliggende parkeerterreinen en beperken het ‘blik’ op de Markt. Dit realiseren we door parkeren onder de knotlinden te handhaven en het parkeren op de driehoek (voor Elfhuizen) volledig op te heffen. Het middenplein kan worden gebruikt voor terras, evenementen of andere activiteiten.
  4. Ten slotte willen we de begaanbaarheid voor mindervaliden verbeteren.

Actueel

Hieronder vindt u een update van de werkzaamheden (14 juni):

Markt

Op dit moment worden op de Markt de laatste vierkante meters natuursteenkeien aangelegd en gevoegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden aan het eind van deze week zijn afgerond. Daarna worden de klinkers onder de knotlinden gereinigd en opnieuw bezand. Daarom mag er deze periode tijdelijk niet geparkeerd worden onder de knotlinden. Doordat het voegmiddel van de natuursteenkeien twee weken nodig heeft om uit te harden, verwachten we aan het eind van week 26 of het begin van week 27 de Markt volledig open te kunnen stellen voor verkeer.

Brandestraat

De reconstructiewerkzaamheden in de Brandestraat worden gefaseerd uitgevoerd. De straat wordt dan ook in gedeelten afgesloten voor verkeer. De fasering van de werkzaamheden is als volgt:

  1. Er is gestart met het gedeelte tussen de Markt en de Kerkstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden omstreeks week 27 gereed.
  2. Daarna volgt het gedeelte tussen de Kerkstraat en Gasthuisstraat. Gelijktijdig wordt ook de inzinkbare paal bij de aansluiting met de Kerkstraat-Havendijkstraat gerealiseerd. De uitvoeringstijd bedraagt ongeveer twee weken.
  3. Als laatste, naar verwachting vanaf week 29, wordt de kruising Brandestraat-Plantsoen-Gasthuistraat heringericht. Het gedeelte vanaf het Plantsoen tot aan Havendijkstraat sluiten we af voor verkeer. Hiervoor worden ter plaatse omleidingsroutes aangegeven. 

Het streven is om de werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang.

Let op: parkeerverbod

Door de herinrichting van de markt is parkeren op het middenterrein niet langer toegestaan. We vinden namelijk dat de historische Markt en de omringende historische gebouwen de juiste uitstraling verdienen. Mocht u toch parkeren op het middenterrein, dan kunt u een parkeerboete verwachten.Er mag uitsluitend onder de knotlinden, waar gemarkeerde parkeervakken aanwezig zijn, worden geparkeerd. Gebied waar niet geparkeerd mag worden:Gebied waar niet geparkeerd mag worden.Overzicht gratis parkeerplaatsen rondom Markt:

Parkeermogelijkheden rondom de Markt Geertruidenberg

Links naar extra informatie over: