Herinrichting Markt Geertruidenberg

Herontwikkeling Markt Geertruidenberg

De vestingstad Geertruidenberg bezit één van de mooiste marktpleinen van Nederland. Een Markt die door velen wordt omschreven als een pareltje. Een Markt waar we het maximale uit willen halen en waarvan we de aantrekkingskracht willen vergroten. We hebben de ambitie om het centrum van Geertruidenberg levendiger te maken.

Markt als onderdeel van Vestingstad

In de visie op Toerisme en Recreatie wordt Geertruidenberg neergezet als ‘Vestingstad aan de Biesbosch’. Met de herinrichting van de Markt leveren we hier een bijdrage aan. De Markt moet een fijne plek zijn voor wandelaars, fietsers, bezoekers én onze eigen inwoners. We willen genieten van onze Markt. Een belangrijk onderdeel om de aantrekkingskracht te vergroten is het laten zien van de historie. De historische panden, de bijzondere kasseien, de monumentale bomenrij... Het draagt allemaal bij aan het plaatje van de Markt en daarmee ook Geertruidenberg als vestingstad.

Het plan

Na diverse focusgroepen, een ontwerpsessie en een bewonersavond hebben we de verschillende belangen verzameld en afwegingen gemaakt. De gemeenteraad beslist over de voorgestelde plannen voor de Markt.

Het plan in hoofdlijnen:

  1. We creëren op de Markt volop ruimte voor terrassen. We gaan daarvoor de zonnige kant van de Markt, de noordzijde, ten volle benutten. Hier ontstaat een breed verblijfsgebied van pand, onder de bomen, tot het middenplein.
  2. Het bestaande vrijliggende fietspad achter de knotlinden wordt verwijderd en toegevoegd aan het trottoir. Hierdoor ontstaat ruimte om de terrassen te vergroten. Ook creëer je hiermee een brede wandelpromenade tussen de historische panden en de knotlinden. Het fietsverkeer wordt richting het plein gebracht. Langs de rijbaan wordt een fietsstrook aangelegd van ’comfortkeien’.
  3. We verbeteren de bewegwijzering naar omliggende parkeerterreinen en beperken het ‘blik’ op de Markt. Dit realiseren we door parkeren onder de knotlinden te handhaven en het parkeren op de driehoek (voor Elfhuizen) volledig op te heffen. Het middenplein kan worden gebruikt voor terras, evenementen of andere activiteiten.
  4. Ten slotte willen we de begaanbaarheid voor mindervaliden verbeteren.

Actueel

In verband met de reconstructiewerkzaamheden sluiten we vanaf woensdag 5 april het gedeelte van de Markt tussen de Bierstraat en de Brandestraat/ Elfhuizen volledig af. De rijrichting van de Brandestraat en Kerkstraat wordt tijdelijk omgekeerd in verband met de bereikbaarheid voor de bewoners.

Wegafsluiting en wijziging rijrichting ivm reconstructie Markt

Links naar extra informatie over: