Herinrichting Markt Geertruidenberg

Herontwikkeling Markt Geertruidenberg

In de visie op Toerisme en Recreatie wordt Geertruidenberg neergezet als ‘Vestingstad aan de Biesbosch’. Met de herinrichting van de Markt, midden in het hart van Geertruidenberg, versterken we deze uitstraling. Op de Markt willen we een fijne plek creëren voor wandelaars, fietsers, bezoekers én onze eigen inwoners. Zodat we samen kunnen genieten van onze prachtige Markt!

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Markt zijn bijna afgerond. Na de bouwvakvakantie staan er nog een paar kleine werkzaamheden op de planning. Bijvoorbeeld het plaatsen van evenementenkasten en het schoonmaken van de verharding onder de knotlinden.

Nieuwe verkeersregels

In de nieuwe situatie gelden nieuwe verkeersregels. Het doel hiervan is de verkeerveiligheid en de leefbaarheid op en rondom de Markt te verbeteren. Het is logisch dat iedereen even moet wennen aan deze nieuwe regels. Daarom zetten we ze hieronder nog even op een rij:

Parkeerverbod

Het is niet meer toegestaan om op het middenterrein, de driehoek, en voor Elfhuizen te parkeren. In de parkeervakken onder de bomen aan de noord- en zuidzijde van de Markt mag wel geparkeerd worden. Ook rondom de Markt zijn er op korte loopafstand voldoende gratis parkeerplaatsen. Binnenkort komen er bewegwijzeringsborden die de route naar deze parkeerplaatsen verduidelijken.

Kortparkeren

Om bezoekers van de lokale detailhandel te faciliteren zijn er op de Markt nu 10 kortparkeerplaatsen (blauwe zone). 5 Plekken aan de noordzijde en 5 aan de zuidzijde. De plekken zijn aangegeven met bebording en gemarkeerd met blauwe steentjes. Op deze parkeerplekken mag met een parkeerschijf een half uur worden geparkeerd (ma t/m za tussen 9:00u en 16:00u). Wanneer de blauwe zone niet geldt mogen deze parkeerplekken als reguliere parkeerplaats worden gebruikt.

Fietsen op het middenterrein

Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de verbreding van de trottoirs langs de gevels van de Markt. Hiermee is het afzonderlijk fietspad komen te vervallen. Fietsen op de stoep is uiteraard niet toegestaan. Fietsers kunnen nu gebruik maken van het gehele middenterrein en de speciaal daarvoor aangelegde vlakkere stroken die vanaf Vismarktstraat, Brandestraat en Venestraat automatisch opgereden worden bij opgaan van de Markt.

Shared space-gebied

Op een deel van de Markt geldt het ‘shared space’-principe. Dit houdt in dat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van hetzelfde gebied. Auto’s, (brom)fietsers én voetgangers. Belangrijk hierbij is dat alle gebruikers rekening houden met elkaar. Het shared space-principe zorgt ervoor dat alle gebruikers alerter zijn en op een natuurlijke wijze rekening houden met elkaar. Dit leidt tot veiliger en socialer (verkeers)gedrag.

Centraal op de Markt ligt nog wel een rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer. Aan beide kanten van deze rijbaan liggen de eerder genoemde stroken voor (brom)fietsers. 

Overzicht gratis parkeerplaatsen rondom Markt:

Parkeermogelijkheden rondom de Markt Geertruidenberg

Brandestraat is fietsstraat

De Markt werd voorheen gebruikt als doorgaande route door Geertruidenberg. De Brandestraat is nu afgesloten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer en aangewezen als fietsstraat. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in zowel de Brandestraat als op de Markt. Bewoners en ondernemers in de Brandesraat mogen wel voor de deur laden en lossen. De auto is dan ‘te gast’. Parkeren is hier dus niet toegestaan.