Herinrichting Gangboord

Parkeerplaats bij het Gangboord

We werken in het centrum van Raamsdonksveer aan een flinke metamorfose. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de openbare ruimte en hebben Heereplein, Hoofdstraat, Anker en Vrijheidsstraat een nieuwe uitstraling gekregen. De volgende stap is de herinrichting van het Gangboord. Op maandag 25 september startte aannemer Schapers & Zn. B.V. met de werkzaamheden.

Fasering

De werkzaamheden zijn opgedeeld in zes verschillende fasen. De verdeling vindt u in het kaartje hieronder. Fasen 1 t/m 3 zijn naar verwachting begin december afgerond. De uitvoering van fasen 4 t/m 6 staat gepland in het voorjaar van 2018. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanleggen van nieuwe bestrating, beplanting en het vervangen van de openbare verlichting. 

Update (30 oktober 2017)

Afronding fase 2

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op de parkeerplaats in de Rietaak (bij de Albert Heijn), fase 2 van het project. De werkzaamheden op de parkeerplaats zijn opgedeeld in twee delen. Op dinsdag 7 november is het eerste deel afgerond en stellen we aan het eind van de dag de linkerhelft van de parkeerplaats (gezien vanaf het Gangboord) weer open om te parkeren. Ook vinden er werkzaamheden plaats in het Gangboord. Het gaat hier om het gedeelte vanaf de Haven tot aan de parkeerplaats in de Rietaak. Ook deze werkzaamheden ronden we dinsdag 7 november af. Daarna stellen we dit gedeelte weer open voor doorgaand verkeer.

Start fase 3

Op woensdag 8 november starten we, volgens planning, met de werkzaamheden van fase 3. In deze fase werken we aan het rechterdeel van de parkeerplaats in de Rietaak. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de aangrenzende rijweg (Gangboord). Het exacte deel is aangegeven in het kaartje onderaan deze pagina. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het werkgebied van fase 3 afgesloten voor verkeer. Dit betekent dat de parkeerplaats alleen bereikbaar is vanuit de kant van de Haven. Het gebied blijft wel toegankelijk voor voetgangers. De werkzaamheden van fase 3 zijn op vrijdag 1 december afgerond. Voor de planning zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Definitief ontwerp

Onderaan deze pagina kunt u de definitieve ontwerpen downloaden. Het ontwerp is tot stand gekomen na meerdere informatieavonden met inwoners en ondernemers (op 19 april en 6 juni). Daarnaast hebben we op 22 augustus een laatste informatieavond gehouden over de planning en fasering. De presentatie van deze avond kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij Kevin Couweleers van Schapers & Zn. B.V. via 0162-512551. Voor andere vragen over het project is Arend Krijger van de gemeente Geertruidenberg uw aanspreekpunt. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via 14 0162 (met uitzondering van woensdag).

Fasering en planning Gangboord


Haven

De gemeente wil ook aan de slag met de herinrichting van de Haven. Daarnaast liggen er nog volop kansen voor de gemeentelijk jachthaven, de locatie ‘Marquart’ en het dorpshuis. Om hier op een juiste manier invulling aan te geven, wordt de herinrichting van de Haven niet afzonderlijk uitgevoerd. Er is een conceptvisie opgesteld voor het gebied vanaf het water en de brug naar Geertruidenberg tot en met het Heereplein in Raamsdonksveer. De visie heeft de naam ‘De oude haven van Raamsdonksveer’ en is onderdeel van het programma Donge-Oevers. In de visie staat o.a. verwoord hoe we het gebied aantrekkelijker willen maken om in te wonen, werken en recreëren en hoe we het water in het gebied op een speelse manier terug kunnen brengen. 

De toekomstvisie is nog in conceptvorm. Deze is op woensdag 23 augustus gepresenteerd.