Week van Ons water

Hoe kunnen we  Nederland beschermen tegen overstromingen en regen en wat kunt u  zelf doen? Hier krijgt u meer over te weten tijdens de Week van ons water van 18 tot en met 25 oktober. Er zijn tal van leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland. Kijk voor alle activiteiten op www.onswater.nl.

Hinder van water, geen overlast

Wateroverlast in huis leidt vaak tot schade aan de woning en inrichting. De gemeente probeert dit te voorkomen door tijdig onderhoud en maatregelen aan de riolering uit te voeren. De riolering is helaas niet bestemd voor heftige en langdurige regenbuien. Daarom lossen we het ook bovengronds op. Hierbij kunt u denken aan tijdelijk water op straat, het afvoeren naar een nabij gelegen sloot en het aanleggen van laag gelegen plantsoenen. Dit soort oplossingen voeren we komende jaren steeds meer uit.

Wat kunt u zelf doen?

Om het risico op water in huis verder te beperken, hebben we ook uw hulp nodig. Er zijn verschillende manieren waarmee u waterschade kunt beperken of voorkomen:

  • Leg uw tuin niet vol met verharding. Al het water op de verharding loopt via het afvoerputje in de riolering. Door een groene tuin aan te leggen zakt er meer water in de bodem.
  • Zorg voor een zogeheten ‘ontlastingspunt’ in uw regenpijp om bij hevige regenval en volle rioleringen te voorkomen dat er water in uw woning terechtkomt. Het water blijft dan langer buiten.
  • Zorg voor een goede beluchting van uw riolering in huis. Hierdoor kan opgebouwde druk uit de leidingen ontsnappen via de ontluchting in plaats van via het toilet.
  • Maak waterberging in uw eigen tuin, ondergronds uit het zicht. Dit kan in de vorm van speciale ingegraven kratten.
  • Plaats een regenton en vang water op voor hergebruik in de tuin of om de auto te wassen. En maak deze leeg voordat een heftige regenbui de ton en de regenpijp laat overstromen.
  • Maak een groen dak van uw platte dak. Het dak houdt zo langer water vast en geeft het langzaam af aan de riolering.
  • Als er water op straat staat, rijd er dan niet met de auto door. Hiermee voorkomt u golven die alsnog in de huizen komen.

Meer informatie over maatregelen in en om uw woning of bedrijf kunt u krijgen bij onder andere een installatiebedrijf, bouwmarkt, tuincentrum, hoveniersbedrijf of de gemeente. Ook kunt u terecht op www.huisjeboompjebeter.nl.