Tijdelijke maatregel hoogspanningsstation Geertruidenberg

Dit item is verlopen op 17-04-2017.

TenneT is als beheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te garanderen, werkt TenneT aan onderhoud en diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Op hoogspanningsstation Geertruidenberg, gelegen op het industrieterrein ‘Amercentrale-SEP’ aan de noordwestzijde van Geertruidenberg, zijn zes transformatoren aan vervanging toe. Deze worden in 2020 vervangen door nieuwe, die veel minder geluid maken dan de huidige.

Geluidswanden

Transformatoren zijn een essentiële schakel in de energievoorziening. Op station Geertruidenberg worden de transformatoren ingezet om de wisselspanning te verhogen en de elektrische energie efficiënt te transporten. Omwonenden ervaren geluidshinder van deze oude transformatoren. Daarom worden de zes transformatoren in 2020 gefaseerd vervangen. Om het geluidsniveau tot die tijd te verminderen is een tijdelijke maatregel toegepast. De tijdelijke maatregel bestaat uit zes geluidswanden die dicht tegen de transformatoren geplaatst zijn. De wanden absorberen een deel van het geluid en daarmee wordt het geluidsniveau verminderd.

Meer informatie

In de factsheet onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de geluidswanden en het vervangen van de transformatoren op hoogspanningsstation Geertruidenberg. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Tennet via 0800 836 63 88 of per e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over het project is ook te vinden op www.tennet.eu