Tijdelijk parkeerverbod Vismarkstraat

Na de Vestingstedendagen is gestart met de reconstructie van de Brandestraat en het laatste gedeelte van de natuursteen keien op de Markt. De Brandestraat is op dit moment afgesloten voor verkeer.  Om de Markt bereikbaar te houden is er tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan  op de route Vismarktstraat – Havendijkstraat.

Diverse bewoners uit de Vismarktstraat hebben aangegeven dat het tijdelijk ingestelde tweerichtingsverkeer leidt tot verkeersonveilige situaties. Om de verkeersveiligheid in de Vismarktstraat te verbeteren gaan we in de Vismarktstraat voor deze periode, tussen de Markt en de Dordtsestraat, een parkeerverbod instellen. Dit parkeerverbod gaat in vanaf vrijdagmiddag 16 juni 15:00 uur. Wij verwachten dat deze tijdelijke situatie ongeveer drie weken zal duren.