Precariobelasting voor nutsbedrijven

In onze gemeente zijn sinds 1 januari 2017 de regels voor het heffen van precariobelasting aangepast. Dit betekent dat de nutsbedrijven, de leveranciers van elektriciteit, gas en water, vanaf deze datum verplicht zijn belasting te betalen voor het gebruik van de openbare grond waarin hun kabels en leidingen liggen.

Gevolgen voor inwoners

Nutsbedrijven mogen de precariobelasting doorberekenen aan hun gebruikers, maar hoeven dit niet te doen. Wanneer ze deze belasting toch doorberekenen vermelden zij dit apart op hun factuur. De inkomsten uit de precario investeert de gemeente in de lokale samenleving. Welke keuzes hierin worden gemaakt vindt u straks terug in de begroting 2018.