Informatieavond toekomstvisie oude haven Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft plannen om de Haven in Raamsdonksveer (tussen het Spant en het Gangboord) te herinrichten. Ook liggen er volop kansen voor de gemeentelijk jachthaven, de locatie ‘Marquart’ en het dorpshuis. Om hier op een juiste manier invulling aan te geven, is er een conceptvisie opgesteld. De conceptvisie, genaamd ‘De oude haven van Raamsdonksveer’, wordt op woensdag 23 augustus gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (inloop vanaf 19.00 uur). U bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

De toekomstvisie

De toekomstvisie gaat over het gebied vanaf het water en de brug naar Geertruidenberg tot en met het Heereplein in Raamsdonksveer. De deelgebieden vormden vroeger de oude haven. We willen het gebied aantrekkelijker maken om in te wonen, te werken en te recreëren. Ook zijn er plannen om het water op een speelse manier terug brengen. In de conceptvisie staat in woord en beeld hoe we dat in de toekomst voor ons zien. We nodigen u graag uit om hier tijdens de informatieavond over mee te denken. Ook kunt u aangeven hoe we de visie kunnen verbeteren. Het resultaat nemen we mee in het concept, waarna we de definitieve versie in het najaar ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Meer informatie

De toekomstvisie is onderdeel van het programma Donge-oevers. Binnen dit programma worden de komende jaren verschillende locaties ontwikkeld met als doel om zowel de leefbaarheid als de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht te vergroten. Kijk voor meer informatie en de concept-toekomstvisie op de projectpagina. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart van Dijk, programmamanager Donge-oevers via b.vandijk@geertruidenberg.nl. Omwonenden ontvangen nadere informatie via een informatiebrief.

Het plangebied voor de toekomstvisie 'De oude haven van Raamsdonksveer'