Geertruidenberg boekt zichtbare resultaten

Dit item is verlopen op 23-06-2017.

In de coalitie-overeenkomst ‘Uitnodiging voor de toekomst’ maakte het college van burgemeester en wethouders afspraken met u over de zaken waar in 2014 - 2018 de nadruk op zou komen te liggen. In 2016 leidde dit tot zichtbare resultaten.

Hierbij kunt u denken aan:

  • behoud zwembaden
  • besluitvorming nieuwbouw basisschool De Wilsdonck
  • werkzaamheden centrum Raamsdonksveer
  • Markt Geertruidenberg
  • pilot Groen
  • uitvoering erfgoedbeleid
  • integrale aanpak ondermijnende criminaliteit
  • positieve beoordelingen “zorg”

Financieel staan we er goed voor. In 2016 hielden we 2,2 miljoen euro over. Wethouder Financiën Adriaan de Jongh is tevreden met het resultaat: “Net als voorgaande jaren zijn onze financiën op orde, zonder een grote stijging van de lokale lasten. We besteden ons geld doelmatig. Tegelijkertijd vonden we financiële ruimte om onze gezamenlijke ambities uit te voeren.”

Kwaliteit zorg op orde

Wethouder De Jongh: “Net als in 2015 kreeg ook in 2016 iedereen de zorg die nodig was. Toch houden we dit jaar geld over op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. We verwachten dat dit de komende jaren minder wordt. De landelijke overheid stelt hiervoor steeds minder geld beschikbaar. Op dit moment stellen we nieuw beleid op. Om dit beleid uit te voeren, zijn de beschikbare budgetten hard nodig. Uiteraard betrekken we onze inwoners en samenwerkende partners hierbij.”

Goede overdracht financiën

FinanciënHet bedrag dat over is, 2,2 miljoen euro, wordt goed besteed. Een deel van het bedrag gebruiken we als buffer voor onvoorziene omstandigheden. In 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en begint een nieuwe raadsperiode. Het is belangrijk om dan een goede financiële basis te hebben. Ook spaart de gemeente voor specifieke wensen, zoals de Haven (fase II) en het herstel van de vestingwerken in Geertruidenberg. Daarnaast is er geld beschikbaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage en het Ontmoetingscentrum Raamsdonk.

De jaarrekening en het jaarverslag zijn nog niet definitief. De definitieve uitkomsten uit de regionale samenwerking West-Brabant-Oost zijn niet bekend en moeten hierin nog verwerkt worden. De gemeenteraad neemt op 22 juni een besluit. U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden.

Te downloaden: