Adresonderzoek

Als gemeente doen we mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Binnen dit onderzoek controleren we of de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) overeenkomen met de werkelijkheid. LAA selecteert hiervoor de adressen van inwoners die wij onderzoeken. Wanneer u geselecteerd bent, brengt een medewerker van de gemeente bij u een huisbezoek.

Door wie?

Het project LAA is een samenwerking van vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën  en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties. Door adresonderzoek verhogen we de kwaliteit van adresgegevens in de BRP. Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel via 140162.