Aanvraagformulier

Na het doorlopen van de vergunningcheck op het Omgevingsloket online, krijgt u een aanvraagformulier op maat.

U heeft dan de volgende mogelijkheden:

  1. Het formulier digitaal invullen en indienen. Als het formulier digitaal wordt ingediend, moeten ook de bijbehorende stukken zoals tekeningen, onderzoeksrapporten, etc. digitaal worden ingediend.
  2. Het formulier uitprinten, invullen en met bijbehorende stukken in drievoud naar ons sturen of afgeven bij het gemeentehuis. Voorlopig mogen burgers en bedrijven kiezen of ze de aanvraag digitaal of op papier indienen. In de toekomst moeten bedrijven de aanvraag digitaal indienen. De exacte datum is niet bekend.

    Bij een aanvraag moeten altijd stukken worden meegestuurd; de indieningsvereisten. Op het aanvraagformulier zelf wordt aangegeven welke stukken nog meer moeten worden ingediend. Het landelijk formulier gaat soms verder dan de eisen die de gemeente hieraan stelt. Daarom adviseren wij altijd vooroverleg met de gemeente te voeren, zodat wij aan kunnen geven welke stukken moeten worden ingediend.

Op zoek naar bestemmingsplannen?
Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl