Griffier

De griffier, mevr. drs. K. Millenaar-Rammelaere, staat de raad bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. Zij is aanwezig tijdens raadsvergaderingen en ondertekent ook de stukken die van de raad uitgaan, bijvoorbeeld raadsbesluiten. De griffier is de formele schakel tussen de gemeenteraad en de gemeentesecretaris en onderhoud voeling met de fractie, over het gezamenlijke van de raad.  Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden is facilitering. U kunt hierbij denken aan: het organiseren van werkbezoeken, verzending stukken, verstrekken van informatie, verzorging leeskamer, het doorgeleiden en volgen van vragen aan het ambtelijk apparaat, verslaglegging raadsvergaderingen, automatiseringsfaciliteiten en andere praktische ondersteuning.

Naast de griffier is er een griffiemedewerkster: mevr. M. van Heel.

drs. Karen Millenaar-Rammelaere

Millenaar-Rammelaere
contactgegevens en taken drs. Karen Millenaar-Rammelaere
FunctieGriffier
E-mail adresk.millenaar@geertruidenberg.nl